Dates GB

Quand le jour d’une party tombe un jour férié , la date est déplacée a une date plus adéquate .
 Wanneer de dag van een feest op een feestdag valt, wordt de datum verplaatst naar een meer geschikte datum.